Brf Syrenen, Vänersborg

Brf Syrenen, Vänersborg

Här ska föreningens innergård kompletteras med nya dagvattenbrunnar. Detta görs för att förbättra avrinningen inne på ytan och därmed förhindra översvämningar.

Forsebol Kraftstation, Mellerud

Forsebol Kraftstation, Mellerud

Här på Forsebol kraftstation kommer vi att återställa en eroderad slänt.

Detta gör vi genom att bygga en fångdamm för vattnet som vi sedan pumpar undan under tiden vi är på plats och arbetar.

ICA Jätten, Trollhättan

ICA Jätten, Trollhättan

Tillbyggnad på en utav  Trollhättans mest välsorterade butiker där vi står för markarbetena.

Här ska vi även vara med och asfaltera om parkeringsytorna som hör till butiken.

Beställare: Tommy Byggare AB

Sigelhults kapell, Uddevalla

Sigelhults Kapell, Uddevalla

Här är vi med och utför markarbetena vid Uddevallas nya kapell.

Byggnaden kommer att bli 825 kvadratmeter stor och är belägen i Sigelhult.

Beställare: Tuve Bygg AB

Essity fire seperation, Lilla Edet

Essity fire seperation, Lilla Edet pappersbruk

Diverse markarbeten för ny sprinkleranläggning klart 2022.

Beställare: Lilleskogs Bygg

Strandkyrkogården, Vänersborg

Strandkyrkogården, Vänersborg

Nybyggnad av ny manskapsbyggnad och nya komplementsbyggnader.

Beställare: Brunbergs Entreprenad AB

Trollhättehus 13

Trollhättehus 13

Utbyte av en gammal VVS kulvert för Riksbyggens bostadsförening BRF Trollhättehus 13 inom fastigheten, Citronfjärilen 5.

I samband med kulvertbytet tas det med tomrör och förberedelse för ny fiber in till samtliga BRH. Ny trädgårds/markplan vid den inkommande serviceschaktet till varje BRH, ny asfalt inom området med uppfräschning av ny utvändig belysning ingår också i projektet.

Beställare: Serneke Sverige AB

Bilhall, Alingsås

Bilhall, Alingsås

Vi har totalentreprenad på markarbetena för en ny bilhall på ca 3500m2 i 2-plan och erbjuder hela Ford-programmet av personbilar, transportbilar, service och bildelar och beräknas stå klar hösten 2022. En utemiljö med parkering för besökare och fordon till service samt ett miljöhus.

Det är TB-gruppen som bygger åt Hedin bil. Liljewall som gjort illustrationen.

Beställare: Tuve Bygg AB

Astrids Ängar, Vänersborg

Astrids Ängar, Vänersborg

Objektet omfattas av att skapa den nya infrastrukturen till 39 nya villatomter från detaljplanerad naturmark, väg, vatten, avlopp, gatljus, fiberkanalisation och media i G:a/samfällighet.

Beställare: Restad Gård AB

Vita Sannars camping

Vita Sannars Camping, Mellerud

Här har vi utfört 39 st uppgrusade husbilsplatser.

Lyrfågelskolan

Lyrfågelskolan

Om- och tillbyggnad av Lyrfågelskolan i Trollhättan.

Beställare: Tommy Byggare AB

Brf Syrenen

Brf Syrenen

Här gör vi en gårdsmiljöförbättring med div olika nya ytor. Plattor, gräs, plantering, murar, lekutrustning mm.

Beställare: HSB BRF Syrenen, Vänersborgs Kommun

Sylteskolan Trollhättan

Sylteskolan Trollhättan

Sylteskolan är en helt ny skola som byggs från grunden, då den gamla skall rivas. Skolan omfattar förskoleklass, grundskola 1-9 med grundsärskola och fritidshem. Skolan har en yta på 18400m2 för 1000 talet elever. Helt ny utemiljö som är anpassad för alla olika åldrar.

Beställare Serneke Sverige AB

Korseberg strand Vänersborg

Korsebergs strand Vänersborg

Bostadsrättsområde som byggs av Riksbyggen, där allt markarbete utförs som tex Va, Fjärrvärme, bergssprängning, grundberedning och finplanering.

Beställare Brixly AB

Kv Narcissen Vänersborg

Kv Narcissen, Vänersborg

Gårdsmiljöförbättring.
Fullständig markbehandling med såväl yttre VA, anläggningskompletteringar, utemiljöer, rivning, utrustningar, finplanering mm.

Beställare Skanska Sverige AB

Slättbergshallen

Slättbergshallen

Tillbyggnad av Slättberghallen i Trollhättan med tillhörande markabeten.

Beställare Kynningsrud AB

Fotkvarnen och Offerhällsparken

Fotkvarnen och Offerhällsparken

Nybyggnation av bostäder.

Här är vi med i fas 1 arbetet med projektering tillsammans med Serneke Sverige AB

Projekt som beräknas starta till våren nästa år.

Brf Nabbensberg, Vänersborg

Brf Nabbensberg, Vänersborg

Nyproduktion av 70 st lägenheter fördelade i två punkthus.

Beställare Serneke Sverige AB

Nohab byggnad 103 Trollhättan

Nohab byggnad 103 Trollhättan

Kontorskomplex med utemiljö. Beställare Serneke Sverige AB

Källdalskolan Uddevalla

Källdalskolan Uddevalla

Uddevalla kommun bygger en helt ny skola 12 000 m2 för 580 elever. Med en omfattande utemiljö för både skola och fritidsgård.

Beställare Tuve Bygg AB

Sommarhemskolan Uddevalla

Sommarhemskolan Uddevalla

Ny och ombyggnation av skola och idrottshall för Uddevalla kommun. Helt ny utemiljö för alla åldrar.

Beställare PJ Bygg AB