Trollhättehus 13

Utbyte av en gammal VVS kulvert för Riksbyggens bostadsförening BRF Trollhättehus 13 inom fastigheten, Citronfjärilen 5.

I samband med kulvertbytet tas det med tomrör och förberedelse för ny fiber in till samtliga BRH. Ny trädgårds/markplan vid den inkommande serviceschaktet till varje BRH, ny asfalt inom området med uppfräschning av ny utvändig belysning ingår också i projektet.

Beställare: Serneke Sverige AB