Våra tjänster

Oscarssons Mark och Entreprenad AB är en personlig och kvalitativ aktör när det gäller mark- och anläggningsarbeten. Vi utför markuppdrag åt privatpersoner, offentliga beställare, stora byggentreprenörer och erbjuder även totalentreprenader.

Vi har en lång erfarenhet, bred kunskap och stort engagemang i stora som små projekt, och vårt mål är att alltid bevaka slutkundens intresse. Vi utför uppdrag i förtroendefullt samarbete med flexibla lösningar där arbetsglädje och yrkesstolthet alltid har en central plats i alla våra projekt. Vårt främsta arbetsområde är Dalsland och Trestadsregionen

Vi utför alla förekommande arbeten inom branschen, från orörd mark till färdig markentreprenad. Vilket innebär bl.a. allt-
som rör grundarbeten från schakt och rörläggning, villagrunder upp till färdig makadam, rivningsarbeten och slutlig finplanering mm.

Oscarssons Mark & Entreprenad har lång erfarenhet och bra förutsättningar att förutse eventuella svårigheter för olika- typer av mark och berggrund. När Ni anlitar oss kan Ni vara säkra på att vi gör ett bra jobb.