Våra tjänster

Oscarssons Mark och Entreprenad AB är en personlig och kvalitativ aktör när det gäller mark- och anläggningsarbeten. Vi utför markuppdrag åt privatpersoner, offentliga beställare, stora byggentreprenörer och erbjuder även totalentreprenader.

Vi har en lång erfarenhet, bred kunskap och stort engagemang i stora som små projekt, och vårt mål är att alltid bevaka slutkundens intresse. Vi utför uppdrag i förtroendefullt samarbete med flexibla lösningar där arbetsglädje och yrkesstolthet alltid har en central plats i alla våra projekt. Vårt främsta arbetsområde är Dalsland och Trestadsregionen

Vi utför alla förekommande arbeten inom branschen, från orörd mark till färdig markentreprenad. Vilket innebär bl.a. allt-
som rör grundarbeten från schakt och rörläggning, villagrunder upp till färdig makadam, rivningsarbeten och slutlig finplanering mm.

Oscarssons Mark & Entreprenad har lång erfarenhet och bra förutsättningar att förutse eventuella svårigheter för olika- typer av mark och berggrund. När Ni anlitar oss kan Ni vara säkra på att vi gör ett bra jobb.

Nu utför vi rivning

Helrivning

Omfattar komplett rivning av byggnader och anläggningar. Innan det börjas med rivning så måste det bl.a. föreligga ett rivningslov och en miljöinventering som talar om vilka typer av material som finns i byggnaden. Tillvägagångsättet är ungefär följande:

1.Miljösanering av farligt avfall.(tex Asbest och PCB)
2.Selektiv rivning av materialet som vi inte vill blanda i övrig byggnadsmassor. (tex Gips och elektronikavfall)
3.Rivning av övrig konstruktion. (Stomme, betong och lik.)

Lättrivning

Omfattar allt från små serviceuppdrag, kontorslandskap, butiker etc. Kanske en del av ett bygge som skall rivas eller bara ett badrum. Inget jobb är för litet för oss.