Avslutade projekt

Här nedan presenteras ett urval av avslutade projekt. Alla projekt är lika viktiga – stora som små!

Essity fire seperation, Lilla Edet

Diverse markarbeten för ny sprinkleranläggning på pappersbruket, klart 2022.

Strandkyrkogården, Vänersborg

Nybyggnad av ny manskapsbyggnad och nya komplementsbyggnader

Trollhättehus 13

Utbyte av en gammal VVS kulvert för Riksbyggens bostadsförening BRF Trollhättehus 13 inom fastigheten, Citronfjärilen 5.

Bilhall, Alingsås

Vi har totalentreprenad på markarbetena för en ny bilhall på ca 3500m2 i 2-plan

Astrids Ängar, Vänersborg

Objektet omfattas av att skapa den nya infrastrukturen till 39 nya villatomter från detaljplanerad naturmark, väg, vatten, avlopp, gatljus, fiberkanalisation och media i G:a/samfällighet.

Vita Sannars camping

Här har vi utfört 39 st uppgrusade husbilsplatser

Lyrfågelskolan

Om och tillbyggnad av Lyrfågelskolan i Trollhättan.

Brf Syrenen

Här gör vi en gårdsmiljöförbättring med div olika nya ytor. Plattor, gräs, plantering, murar, lekutrustning mm

Sylteskolan Trollhättan

Sylteskolan är en helt ny skola som byggs från grunden, då den gamla skall rivas. Skolan

Korseberg strand Vänersborg

Bostadsrättsområde som byggs av Riksbyggen, där allt markarbete utförs som tex Va

Kv Narcissen Vänersborg

Gårdsmiljöförbättring. Fullständig marbehandling med såväl yttre VA, anläggningskompletteringar, utemiljöer

Slättbergshallen

Tillbyggnad av Slättberghallen i Trollhättan med tillhörande markarbeten.

Fotkvarnen och Offerhällsparken

Nybbyggnation av bostäder. Här är vi med i fas 1 arbetet med projektering tillsammans med Serneke Sverige AB

Brf Nabbensberg, Vänersborg

Nyproduktion av 70 st lägenheter fördelade i två punkthus.

Nohab byggnad 103 Trollhättan

Kontorskomplex med utemiljö. Beställare Serneke Sverige AB

Källdalskolan Uddevalla

Uddevalla kommun bygger en helt ny skola 12 000 m2 för 580 elever. Med en omfattande utemiljö för både skola och fritidsgård.

Sommarhemskolan Uddevalla

Ny och ombyggnation av skola och idrottshall för Uddevalla kommun. Helt ny utemiljö för alla åldrar.