Pågående projekt

Här nedan presenteras ett urval av våra pågående projekt. Alla projekt är lika viktiga – stora som små!

Skördegatans förskola, Vänersborg

Vi håller på med projektering i FAS 1 för Skördegatans förskola för att därefter utföra FAS 2 som är ett led i våran samverkans entreprenad tillsammans med Serneke och Vänersborgs kommun.

Gisslerödsbacken, Grebbestad

Vi har fått i uppdrag att utföra finplaneringen på detta projekt. Utförs Vår – 2024   Beställare: Piv8

Omdränering Vänersborg, Apeln 6

I Vänersborg hjälper vi en Brf på Östergatan att få ordning på sin dränering. Vi dränerar om fastigheterna och ska sen göra ny finplanering med entré trappor, uteplatser och gångväg.  

Tengene kyrka, Grästorp

På Tengene kyrkogård utför vi en omdränering av befintliga gångvägar på kyrkogården. Kyrkogården ska också utsmyckas med corténkanter, nya planteringar, utsmyckningar och parkeringar.   Beställare: Grästorps Pastorat

Uddevalla Energi, Nybyggnad kontor Fossum

Detta Projekt omfattar rivning av befintlig kontorsbyggnad, rivning av skärmtak på befintligt förråd, kompletta markarbeten från projektering till färdig entreprenad, flyttning av befintlig väg med medföljande sprängarbeten samt nybyggnad av kontor. BTA ca 1950m2.   Beställare: Brixly AB

SSV Holmängens skola, Vänersborg

Har har vi blivit antagna som strategis samverkans entreprenör på Markarbeten. I första läget är vi med i Fas 1 där projektering och budgetering skall utföras och vidare i Fas 2 där vi ska verkställa det som tagits fram i Fas 1.

Guldvingen Höghus, Trollhättan

Olika Tema gårdar skall iordningsställas med nya beläggningar och utrustning.