Pågående projekt

Här nedan presenteras ett urval av våra pågående projekt. Alla projekt är lika viktiga – stora som små!

Essity fire seperation, Lilla Edet

Diverse markarbeten för ny sprinkleranläggning på pappersbruket, klart 2022.

Strandkyrkogården, Vänersborg

Nybyggnad av ny manskapsbyggnad och nya komplementsbyggnader

Mjölkvarnen, Trollhättan

Här utförs nya ramper, trappor och ytskikt

SSV Holmängens skola, Vänersborg

Har har vi blivit antagna som strategis samverkans entreprenör på Markarbeten. I första läget är vi med i Fas 1 där projektering och budgetering skall utföras och vidare i Fas 2 där vi ska verkställa det som tagits fram i Fas 1.

Trollhättehus 13

Utbyte av en gammal VVS kulvert för Riksbyggens bostadsförening BRF Trollhättehus 13 inom fastigheten, Citronfjärilen 5.

Bilhall, Alingsås

Vi har totalentreprenad på markarbetena för en ny bilhall på ca 3500m2 i 2-plan

Astrids Ängar, Vänersborg

Objektet omfattas av att skapa den nya infrastrukturen till 39 nya villatomter från detaljplanerad naturmark, väg, vatten, avlopp, gatljus, fiberkanalisation och media i G:a/samfällighet.

Fotkvarnen och Offerhällsparken

Nybbyggnation av bostäder. Här är vi med i fas 1 arbetet med projektering tillsammans med Serneke Sverige AB

Brf Nabbensberg, Vänersborg

Nyproduktion av 70 st lägenheter fördelade i två punkthus.

Guldvingen, Trollhättan

Olika Tema gårdar skall iordningsställas med nya beläggningar och utrustning.