Brf Syrenen

Här gör vi en gårdsmiljöförbättring med div olika nya ytor. Plattor, gräs, plantering, murar, lekutrustning mm.

Beställare: HSB BRF Syrenen, Vänersborgs Kommun