Sigelhults Kapell, Uddevalla

Här är vi med och utför markarbetena vid Uddevallas nya kapell.

Byggnaden kommer att bli 825 kvadratmeter stor och är belägen i Sigelhult.

Beställare: Tuve Bygg AB