Lyrfågelskolan

Om- och tillbyggnad av Lyrfågelskolan i Trollhättan.

Beställare: Tommy Byggare AB