Brf Syrenen, Vänersborg

Här ska föreningens innergård kompletteras med nya dagvattenbrunnar. Detta görs för att förbättra avrinningen inne på ytan och därmed förhindra översvämningar.