Forsebol Kraftstation, Mellerud

Här på Forsebol kraftstation kommer vi att återställa en eroderad slänt.

Detta gör vi genom att bygga en fångdamm för vattnet som vi sedan pumpar undan under tiden vi är på plats och arbetar.