Skördegatans förskola, Vänersborg

Vi håller på med projektering i FAS 1 för Skördegatans förskola för att därefter utföra FAS 2 som är ett led i våran samverkans entreprenad tillsammans med Serneke och Vänersborgs kommun.

Gisslerödsbacken, Grebbestad

Vi har fått i uppdrag att utföra finplaneringen på detta projekt.

Utförs Vår – 2024

 

Beställare: Piv8

Omdränering Vänersborg, Apeln 6

I Vänersborg hjälper vi en Brf på Östergatan att få ordning på sin dränering.

Vi dränerar om fastigheterna och ska sen göra ny finplanering med entré trappor, uteplatser och gångväg.

 

Tengene kyrka, Grästorp

På Tengene kyrkogård utför vi en omdränering av befintliga gångvägar på kyrkogården. Kyrkogården ska också utsmyckas med corténkanter, nya planteringar, utsmyckningar och parkeringar.

 

Beställare: Grästorps Pastorat

Uddevalla Energi, Nybyggnad kontor Fossum

Detta Projekt omfattar rivning av befintlig kontorsbyggnad, rivning av skärmtak på befintligt förråd, kompletta markarbeten från projektering till färdig entreprenad, flyttning av befintlig väg med medföljande sprängarbeten samt nybyggnad av kontor. BTA ca 1950m2.

 

Beställare: Brixly AB

Toften 4, Uddevalla

Vi har blivit tilldelade Markarbetena för toften 4, markarbeten för en nybyggnation av en butiks byggnad på cirka 3 000 kvm med 100 parkeringsplatser. Jobbet ska vara klart i början av -24. Handelsområde Toften ligger strategiskt placerat mellan Uddevalla centrum och Torp Köpcentrum vid väg 44.

Beställare: Piv8

Holms Kyrkogård, Mellerud

Holms Kyrkogård, Mellerud

Vi är med och expanderar Holms kyrkogård. Jobbet omfattar ca 8100 kvadratmeter.

Guldvingen Låghus, Trollhättan

Guldvingen Låghus Trollhättan

Här utför vi ett stambyte på befintliga ledningar i mark.

I samband med detta gör vi även  i ordning tillhörande uteplatser till fastigheterna på området.

Beställare Serneke Sverige AB

SSV Holmängens skola, Vänersborg

SSV Holmängens skola, Vänersborg

Har har vi blivit antagna som strategis samverkans entreprenör på Markarbeten. I första läget är vi med i Fas 1 där projektering och budgetering skall utföras och vidare i Fas 2 där vi ska verkställa det som tagits fram i Fas 1.

Holmängen skola är en nyproduktion och kommer ha plats för 525 elever Projektering är igång och markarbetena väntas starta månadsskifte feb/mars 2022. Och skolan ska stå klar 2024.

Beställare: Serneke Sverige AB

Guldvingen Höghus, Trollhättan

Guldvingen Höghus Trollhättan

Olika Tema gårdar skall iordningsställas med nya beläggningar och utrustning.

I samband med detta gör vi även i ordning entréer med nya planteringar samt utegårdar till respektive bostäder på området.

Beställare Serneke Sverige AB