Vi har blivit tilldelade Markarbetena för toften 4, markarbeten för en nybyggnation av en butiks byggnad på cirka 3 000 kvm med 100 parkeringsplatser. Jobbet ska vara klart i början av -24. Handelsområde Toften ligger strategiskt placerat mellan Uddevalla centrum och Torp Köpcentrum vid väg 44.

Beställare: Piv8