Guldvingen Trollhättan

Olika Tema gårdar skall iordningsställas med nya beläggningar och utrustning.

Beställare Serneke Sverige AB