Guldvingen Höghus Trollhättan

Olika Tema gårdar skall iordningsställas med nya beläggningar och utrustning.

I samband med detta gör vi även i ordning entréer med nya planteringar samt utegårdar till respektive bostäder på området.

Beställare Serneke Sverige AB