SSV Holmängens skola, Vänersborg

Har har vi blivit antagna som strategis samverkans entreprenör på Markarbeten. I första läget är vi med i Fas 1 där projektering och budgetering skall utföras och vidare i Fas 2 där vi ska verkställa det som tagits fram i Fas 1.

Holmängen skola är en nyproduktion och kommer ha plats för 525 elever Projektering är igång och markarbetena väntas starta månadsskifte feb/mars 2022. Och skolan ska stå klar 2024.

Beställare: Serneke Sverige AB