Sommarhemskolan Uddevalla

Ny och ombyggnation av skola och idrottshall för Uddevalla kommun. Helt ny utemiljö för alla åldrar.

Beställare PJ Bygg AB