Slättbergshallen

Tillbyggnad av Slättberghallen i Trollhättan med tillhörande markabeten.

Beställare Kynningsrud AB