Mjölkvarnen, Trollhättan

Utförs nya ramper, trappor och ytskikt. Utföres höst -21.

Beställare: Skanska