Kv Narcissen, Vänersborg

Gårdsmiljöförbättring.
Fullständig markbehandling med såväl yttre VA, anläggningskompletteringar, utemiljöer, rivning, utrustningar, finplanering mm.

Beställare Skanska Sverige AB