Kv mars Trollhättan

177 lägenheter i Trollhättans högsta lägenhetshus. Första svanenmärkta kvarter i Trollhätan. Kvarteren består av 5 huskroppar varav det högsta på 17 våningar. Parkeringsgarage och utemiljöer ovanpå och runtom i kvarteret.

Beställare Serneke Sverige AB