Fotkvarnen och Offerhällsparken

Nybyggnation av bostäder.

Här är vi med i fas 1 arbetet med projektering tillsammans med Serneke Sverige AB

Projekt som beräknas starta till våren nästa år.