Rivning

Helrivning

Omfattar komplett rivning av byggnader och anläggningar. Innan det börjas med rivning så måste det bl.a. föreligga ett rivningslov och en miljöinventering som talar om vilka typer av material som finns i byggnaden. Tillvägagångsättet är ungefär följande:

1.Miljösanering av farligt avfall.(tex Asbest och PCB)
2.Selektiv rivning av materialet som vi inte vill blanda i övrig byggnadsmassor. (tex Gips och elektronikavfall)
3.Rivning av övrig konstruktion. (Stomme, betong och lik.)

Lättrivning

Omfattar allt från små serviceuppdrag, kontorslandskap, butiker etc. Kanske en del av ett bygge som skall rivas eller bara ett badrum. Inget jobb är för litet för oss.